Dorulldugnad

Postet av Dikemark Rideklubb den 23. Apr 2020


Grunnet Koronapandemien som førte til midlertidig stenging av rideskoletilbudet (som delvis gjelder fortsatt), er rideklubben og rideskolen nå i en svært vanskelig økonomisk situasjon.

De fleste av kostnadene for driften av en rideskole kan ikke kuttes selv om aktivitetene ikke går som normalt: hestene må ha mat, flis og husly, de må fores og tas hånd om, og ridelærere som holder kurs må lønnes. Vi er alle glade for at rideskolen har kunnet starte opp med noe aktivitet igjen, men denne begrensede driften dekker dessverre ikke inntektstapet og kostnadene vi står ovenfor særlig lenge.

Dikemark Rideklubb er et idrettslag eid og ledet av klubbens medlemmer. De fleste idrettslag og korps har dugnad i stort omfang som foreldre må stille opp på.  Vi har tidligere hatt god erfaring med dorullsalg som gir klubben god inntjening. I situasjonen klubben nå står i er det avgjørende med en ekstrainnsats fra alle medlemmer, for å kunne ha en rideskole å komme tilbake til over sommeren.

 Det arrangeres derfor følgende dugnad for å kunne bidra til å hjelpe klubben og rideskolen gjennom en svært vanskelig situasjon:

Alle husstandsmedlemmer i klubben må bidra med å selge minimum (eller kjøpe til eget bruk):

 • 3 sekker toalettpapir av kr 400,- per sekk (klubben tjener 200 pr. sekk)

          og

 • 2 sekker tørkepapir av kr 350,- per sekk (klubben tjener 160,- pr sekk)

Litt praktisk informasjon:
Salgslister returneres på mail til tonje@hindrum.no når de er klare, eller senest ila mandag 25. mai. Husk signatur! Betalingen settes inn på klubbens konto nummer 15037561018 innen fristen for levering av lister (25. mai).

Kontaktpersoner for dugnaden er Celia Lainé (982 57 657) og Tonje Hindrum (48226061).
Bestilte varer hentes på stallen uken etter bestilling. Endelig leveringstidspunkt blir bekreftet på Facebooksiden til klubben samme uke.

Vi håper alle ser viktigheten av denne avgjørende dugnaden!

Under finner dere link et eget dokument med informasjon om dugnaden (som kan vises til de man selger til), salgsliste samt informasjon om toalett- og tørkepapiret.


Dorulldugnad2020_info_salgsliste_produktinfo.pdf


Takk for hjelpen!
0 Kommentar

Minner om årsmøte søndag 24. mai kl. 18.00

Postet av Dikemark Rideklubb den 20. Apr 2020

Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Tid: Søndag 24. mai kl. 18:00

Sted: I skolerommet på klubben (døra på innsiden av garderoben). 

På grunn av corona restriksjonene kan vi kun være 50 pers samlet. Vi må derfor ha påmelding til einar@raudeberg.no eller sms til 957 42 912 seinest innen søndag kl 12. Resterende kan delta via Microsoft Teams. Invitasjon til Teams kommer dersom det blir aktuelt.

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete. Alle som har vært medlem minst 1 måned og er fylt 15 år har stemmerett
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
         f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 11. Velge kontrollkomité

Saksdokumenter finnes i linkene under

Forslag-fra-Hanne-Vik.docx

Forslag-fra-Mediegruppen.docx

Forslag-til-vedtak-Større-medvirkning-fra-alle-medlemmer.docx

Innspill-til-Årsberetning.docx
 

Alle medlemmer har møte- og forslags-rett på årsmøtet. For å ha stemmerett må du være 15 år, ha vært medlem i en måned og ha betalt medlemskontingenten.

Med vennlig hilsen

Styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline