Bowling

Vi tilbyr seriespill for for mix-lag. Lagene består av tre spillere, men still gjerne med reserver. Serien starter rundt september og avsluttes rundt april. Seriespill avvikles i Gjøvik, Hamar og Kongsvinger.

Arrangement

Når Navn
01 sep. -
kl 18:00
01 apr.
kl 20:00
Bedriftsserien Bowling 2024/2025 Hamar
Innlandet bedriftsidrettskrets

Påmeldingsfrist: 1. Jun 2024
  Les mer  
01 sep. -
kl 18:00
01 apr.
kl 20:00
Bedriftsserien i Bowling Gjøvik 2023/2025
Innlandet bedriftsidrettskrets

Påmeldingsfrist: 1. Jul 2024
  Les mer  


Bedriftsbowling er en idrett som krever få deltagere, kun 3 på et lag. Seriespillet går fra september til mars/april året etter.

Våre serier spilles på Gjøvik, i Hamar og i Kongsvinger

Ta kontakt med kretskontoret for mere informasjon.


Her finner du resultatservice for alle serier i Bedriftsbowling: RESULTATER Utvalgsledere:
 
 GJØVIK
 Arna Lykkeslett                                               Tlf.mob: 95 23 92 71
 Mail; arnalyk@online.no
 Gjøvik Kommune


 HAMAR
 Tom Lillehagen                                              Tlf.priv.  62 52 41 64
 Strømsveien 6C                                             Tlf.mob. 90 93 91 14
 2318 Hamar
 Mail: tomlillehagen@gmail.com
 
 
 KONGSVINGER
 Anne Berit Dammen                                      Tlf.mob .47 38 21 47
 Gamle Bæreiaveg 30
 2208 Kongsvinger
 kongsvinger@bowling1.no

Kamp- og konkurransereglemt

______________________________________________

Dispensasjonsregler

Alle ansatte i bedriften kan delta for laget, men noen ganger er ikke det nok. Du kan da søke om dispensasjon til å få benyttes spillere som ikke er ansatt.


DISPENSASJONSREGLER FOR INNLANDET BIK
Vedtatt: 9.mars 2011

1. En utøver kan kun representere ett bedriftsidrettslag pr. sesong i en aktivitet. [1]
2. Dispensasjon innvilges for en sesong av gangen.
3. Det kan benyttes fritt antall utøvere på dispensasjon.
4. Personer som fra sesongens start til slutt er innleid/utleid kan delta for den bedriften hvor
vedkommende har sitt daglige arbeid uten dispensasjon.
5. Spillere fra bedriftsidrettslag som trekker seg fra serien kan gis dispensasjon.
6. Alle som er arbeidsledige kan gis dispensasjon.
7. Dersom det søkes dispensasjon for en spiller som tilhører en bedrift med bedriftsidrettslag og lag i aktuell aktivitet, må laget skriftlig frigi spilleren det gjelder.
8. Kr 100,- pr. dispensasjonsspiller. Se søknad

Hvem kan ikke få dispensasjon?

9.   Aktiv utøver i samme eller beslektet idrettsgren under 30 år.
10. Utøvere som ønsker å gå over fra et lag til et annet i samme sesong.
11. Utøvere på lag som er utestengt som en følge av brudd på idrettens regler.
12. Et lag som frigir spillere til andre bedriftsidrettslag, kan ikke selv søke dispensasjoner.

Unntak

13. Unntak fra regel 9-12 kan kun innvilges etter særskilt begrunnet skriftlig søknad.
Slike søknader må være ferdig behandlet før utøveren kan delta.

[1] Klart adskilte klasser regnes som ulike aktiviteter. For eksempel kan en spiller delta på ulike lag
i mix volleyball og damer volleyball. Ulike divisjoner regnes ikke som ulike aktiviteter.

[2] Medlemmer i bedriftsidrettslaget kan være ansatte, ektefeller/samboere og barn over 16 år.
Ektefeller/samboere og barn over 16 år kan ikke delta for laget om det er bedriftsidrettslag på eget
arbeidssted som deltar i samme aktivitet.