Kretsstyret i Innlandet Bedriftsidrettskrets

Vårt kretsstyre

Sveinung Vatnehol

Styreleder

Mobil +98811754

vatnehol88@hotmail.com 

Finn Olsen

Nestleder
Mobil +47 913 71 777

 finno.olsen@gmail.com 


Anne  W. Kalfoss 

Styremedlem
Mobil +47 958 60 787

 weea_kalfoss@hotmail.com


Thomas S.Lund

Styremedlem
Mobil +47 96041316

 thomas.s.lund@gmail.com 


Veronica Gjomakaj Kydland

Mobil +47 94033179

vkydland@hotmail.no