Smittevern på anlegget og tilbud i rideskolen fra 16. juni 2021

Postet av Dikemark Rideklubb den 16. Jun 2021

** Teksten er oppdatert 16. juni etter at Asker kommune opphevet sine egne lokale regler. Dikemark rideklubb følger nå gjeldende nasjonale regler og anbefalinger**

Smitterisikoen er under løpende vurdering. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

NB! Vi ber om at det ikke parkeres foran ridehuset og at biltrafikk inn til klubben begrenses så mye som mulig, av hensyn til sikkerheten for dem som rir på utebanen eller skal på ridetur. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

   
Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket. Når temperaturen tillater det, står store dører åpne fra morgen til seint på kvelden. Risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra onsdag 16. juni vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Alle timer i rideskolen går inne i ridehuset. Elever går inn via ridehuset, hester utdeles ved salrommet, alle klargjør hesten sin selv. En foresatt kan følge med yngre barn som har behov for hjelp til å klargjøre hesten sin. Det skal holdes 1 meter avstand til andre.
 • Rideskolens ordinære timer har sommerferie fra 19. juni. Oppstart ordinære ridetimer blir mandag 16. august. Timer som ikke er gjennomført i perioden mars 2020-juni 2021 på grunn av koronarestriksjoner i rideskolens drift, kan tas igjen fram til jul 2021. Ridetimer kan ikke tas igjen når fast ridetime er sagt opp (ref. medlemsvilkår og vilkår for ridetimer).
 • Fra mandag 21. juni arrangeres rideuker fire uker i perioden juni-august.

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Hovedstallen er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Ansatte, privatoppstallører, faste forryttere og deltakere på rideuker har adgang til hovedstallen. Elever i rideskolen og evt. foresatte (se over) går inn i rideskolestallen via ridehuset.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. Dette gjelder ikke elever i rideskolen som møter til ordinær time eller som deltar på rideuke.
 • Munnbind er ikke lenger påbudt inne i stallen, men alle MÅ holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er del av egen husstand. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. Dersom vi observerer at det ikke blir overholdt 1 meter avstand, vil personer måtte forlate anlegget, og munnbindpåbud i stallen vil bli vurdert gjeninført. Det er svært viktig at dette overholdes, slik at vi unngår at ansatte og hesteeiere/ryttere smittes eller kommer i karantene.
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er kun åpen for ansatte og deltakere på rideuker.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb


0 Kommentar

God sommer!

Postet av Dikemark Rideklubb den 15. Jun 2021

Rideskolen er inne i sin siste uke, med siste dag med ordinære kurs fredag 18. juni. Rideskolen starter med høstens kurs mandag i uke 33, dvs, 16 august. Det er noen få plasser igjen. For påmelding, se nærmere informasjon her

Fra mandag 21-25 juni blir det rideuke (full), deretter rideuke fra 28. juni til 2. juli (noen plasser Lett øvet 1 og opp), rideuke 2. til 6. august (noen plasser Lett øvet 1 og opp) og rideuke 6. til 10. august (full). For informasjon om rideuker, se her.

Vi ønsker alle god sommer og velkommen tilbake til riding.

Vennlig hilsen 

Hilde Moufflet

Daglig leder


0 Kommentar

Klubbstevner i dressur og sprang

Postet av Dikemark Rideklubb den 3. Jun 2021

Endelig kan vi igjen invitere klubbens medlemmer til stevne. Vi gleder oss og håper å se mange elever prøve seg i dressur og sprang! 

Lørdag 19. juni blir det klubbstevne i dressur med klassene LA:1, LB:2, LC:2. Invitasjon til klubbstevne i dressur 19 juni 2021.pdf.

Søndag 20. juni blir det klubbstevne i sprang med klassene 60, 70, 80 og 90 cm. Høyere klasser settes opp dersom det er interesse for det. Invitasjon til klubbstevne i sprang 20.juni 2021.pdf

Fredag 18. juni er det dugnad for alle startende og foresatte fra klokka 18:00, og vi oppfordrer ryttere og foreldre til også å sette seg opp på oppgaver under stevnet (liste er hengt opp i stallen). Vi har oppgaver til alle, både dem som har gjort dette før og dem som er med for første gang.

Startavgift er 130 kroner og hesteleie for rideskolehest er 125 kroner, per klasse. Betaling på Vipps 13361.  

Påmelding skjer ved å skrive deg opp på listene ved inngangen til stallen eller på e-post dikestevne@hotmail.com. For deltakere under 16 år må foresatte bekrefte at stevneinvitasjonen er lest. Stevneinvitasjoner er lenket i teksten over, og den er også publisert i klubbens facebookgruppe. I påmeldingen ønsker du deg hvilken rideskolehest du vil ri og hvilke klasser. Hilde og Tone fordeler rideskolehestene. Påmeldingsfrist er 16. juni klokka 20:00, men vi oppfordrer alle til å melde seg på tidligere enn det. Det vil være begrenset antall plasser på grunn av coronarestriksjoner og tilgang på rideskolehester. 
0 Kommentar

Påmeldingen starter for rideskoleåret 2021-2022

Postet av Dikemark Rideklubb den 19. Mai 2021

Nå er det på tide å fornye ridetimene for kommende rideskoleår. Vi fyller opp ridetimene fortløpende, og tar hensyn til gruppesammensetning av ryttere og tilgjengelige hester, så her er det viktig å melde seg på de timene du ønsker. Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjema

Vilkårene for medlemskap og ridetimer i klubben er oppdatert, og vi ber alle sette seg inn i dem før de melder seg på ridetime for neste skoleår. 

Prisene er noe justert for å dekke økte kostnader. Husk på å bruke Asker kommunes ordning med fritidskort for barn og ungdom under 18 år. Denne dekker inntil 1000 kroner i treningsavgifter per halvår. Det gjelder kun for enkelte skoler. Mer informasjon på Asker kommune sin hjemmeside

Ved spørsmål så ber vi om at du sender e-post til info@dikemarkrideklubb.no.

Velkommen tilbake etter skoleferien!

Vennlig hilsen 

Hilde Moufflet, daglig leder for Dikemark rideskole0 Kommentar

Rideskolens tilbud fra 26/4 og smittevern på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 24. Apr 2021

** Teksten er oppdatert 24. april etter at det har kommet nye regler for Asker kommune**

Smitterisikoen er under løpende vurdering. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

NB! Vi ber om at det ikke parkeres foran ridehuset og at biltrafikk inn til klubben begrenses så mye som mulig, av hensyn til sikkerheten for dem som rir på utebanen eller skal på ridetur. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

  Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket. Så snart temperaturen tillater det, står store dører åpne fra morgen til seint på kvelden. Risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra mandag 26. april vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideskolen er åpen for alle. Det vil foregå ridetimer i ridehuset for alle timer med ryttere kun under 20 år. For timer der det deltar voksne, vil ridingen skje på utebanen. Alle møter til sin vanlige time. 
 • Alle som ikke kommer til sinfaste time, må gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Alle som ikke kommer til sinfaste time, må gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. At beskjed gis innen dette tidspunktet er nødvendig for at vi skal kunne benytte disse timene til dem som ønsker å ta igjen timer.
 • Det blir mulighet å ta igjen koronatimer når det er fravær på de vanlige timene. Send e-post til info@dikemarkrideskole.no fo rå avtale å ta igjen timer. Det vil også bli satt opp timer i helger og offentlige fridager, beskjed om ekstraordinære ridetimer i helgene gis i Facebookgruppa. Timer som ikke er gjennomført tidligere på grunn av korona, kan tas igjen fram til jul.
 • Det er ikke mulig med ridebursdag.
 • Endringer kan komme på kort varsel. 

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører og faste forryttere har adgang til hovedstallen. Disse klargjør hester til andre som skal ri.
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset og får nærmere beskjed der av sin ridelærer. Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Det brukes hansker ved riding. Elever går inn og ut av ridehuset via hoveddøra til ridehuset (ikke gjennom stallen). (justert 26/4)
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding. 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan få bistand fra personer i samme husstand.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde 2 meter avstand til hverandre. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb

24. april 2021


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline