Hestesykdom på Dikemark Rideklubb - Mattilsynet har båndlagt hele anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 13. Aug 2021

**Oppdatert informasjon 29. august 2021**

Den smittsomme hestesykdommen kverke har spredt seg til hovedstallen. Mattilsynet har derfor utvidet båndleggingen av anlegget til å omfatte hele hesteholdet ved Dikemark rideklubb. 

Rideskolen får fortsette sin drift. Kverke smitter ikke til mennesker eller dyr som ikke tilhører hestefamilien (hest, esel, muldyr). 

Det er svært viktig at smitten ikke spres til andre hestehold. De som ferdes steder hvor det er andre hester, må være forsiktige og helst unngå å besøke andre hestehold. Vi må også gjøre vårt aller beste for å forhindre smitte internt på anlegget. 

Smitte overføres ved kontakt mellom hester og ved felles utstyr. Mennesker som håndterer hester og utstyr kan spre smitte. 

Følgende regler og rutiner gjelder i stallene og uteområdene til Dikemark rideklubb:

- Alle som ferdes på anlegget må skifte klær og sko og vaske seg før de besøker steder der det ferdes andre hester og dyr i hesterasen. 

- Ikke ta på hester du ikke har ansvar for å ri eller stelle.

- Ingen hester som står oppstallet på anlegget, kan forlate det inntil ny beskjed gis. 

- Ingen hester fra andre staller får besøke anlegget. 

- Hestene på anlegget deles i tre besetninger som ikke skal ha kontakt: 1) friske rideskolehester 2) friske privathester 3) syke hester. Dette innebærer blant annet:

- Kun ansatte og ryttere i rideskolen har adgang til skolehestdelen av stallen. De som skal ri på ridetime, går inn i skoleheststallen via ridehuset.

- Kun ansatte og eiere av privathester har adgang til privatheststallen. 

- Syke hester samles i uteboksene. Ingen må nærme seg disse hestene uten avtale med daglig leder. Kun ansatte og eiere med opplæring skal fore og håndtere disse hestene.

Det er utarbeidet egne rutiner for ansatte og private oppstallører for å sikre at det ikke blir kontakt mellom besetningene. Disse er kommunisert direkte til dem det gjelder.

Daglig leder Hilde Moufflet

29. august 2021 


0 Kommentar

Smittevern på anlegget og tilbud i rideskolen fra 16. juni 2021

Postet av Dikemark Rideklubb den 16. Jun 2021

** Teksten er oppdatert 16. juni etter at Asker kommune opphevet sine egne lokale regler. Dikemark rideklubb følger nå gjeldende nasjonale regler og anbefalinger**

Smitterisikoen er under løpende vurdering. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

NB! Vi ber om at det ikke parkeres foran ridehuset og at biltrafikk inn til klubben begrenses så mye som mulig, av hensyn til sikkerheten for dem som rir på utebanen eller skal på ridetur. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

   
Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket. Når temperaturen tillater det, står store dører åpne fra morgen til seint på kvelden. Risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra onsdag 16. juni vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Alle timer i rideskolen går inne i ridehuset. Elever går inn via ridehuset, hester utdeles ved salrommet, alle klargjør hesten sin selv. En foresatt kan følge med yngre barn som har behov for hjelp til å klargjøre hesten sin. Det skal holdes 1 meter avstand til andre.
 • Rideskolens ordinære timer har sommerferie fra 19. juni. Oppstart ordinære ridetimer blir mandag 16. august. Timer som ikke er gjennomført i perioden mars 2020-juni 2021 på grunn av koronarestriksjoner i rideskolens drift, kan tas igjen fram til jul 2021. Ridetimer kan ikke tas igjen når fast ridetime er sagt opp (ref. medlemsvilkår og vilkår for ridetimer).
 • Fra mandag 21. juni arrangeres rideuker fire uker i perioden juni-august.

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Hovedstallen er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Ansatte, privatoppstallører, faste forryttere og deltakere på rideuker har adgang til hovedstallen. Elever i rideskolen og evt. foresatte (se over) går inn i rideskolestallen via ridehuset.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. Dette gjelder ikke elever i rideskolen som møter til ordinær time eller som deltar på rideuke.
 • Munnbind er ikke lenger påbudt inne i stallen, men alle MÅ holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er del av egen husstand. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. Dersom vi observerer at det ikke blir overholdt 1 meter avstand, vil personer måtte forlate anlegget, og munnbindpåbud i stallen vil bli vurdert gjeninført. Det er svært viktig at dette overholdes, slik at vi unngår at ansatte og hesteeiere/ryttere smittes eller kommer i karantene.
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er kun åpen for ansatte og deltakere på rideuker.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb


0 Kommentar

God sommer!

Postet av Dikemark Rideklubb den 15. Jun 2021

Rideskolen er inne i sin siste uke, med siste dag med ordinære kurs fredag 18. juni. Rideskolen starter med høstens kurs mandag i uke 33, dvs, 16 august. Det er noen få plasser igjen. For påmelding, se nærmere informasjon her

Fra mandag 21-25 juni blir det rideuke (full), deretter rideuke fra 28. juni til 2. juli (noen plasser Lett øvet 1 og opp), rideuke 2. til 6. august (noen plasser Lett øvet 1 og opp) og rideuke 6. til 10. august (full). For informasjon om rideuker, se her.

Vi ønsker alle god sommer og velkommen tilbake til riding.

Vennlig hilsen 

Hilde Moufflet

Daglig leder


0 Kommentar

Klubbstevner i dressur og sprang

Postet av Dikemark Rideklubb den 3. Jun 2021

Endelig kan vi igjen invitere klubbens medlemmer til stevne. Vi gleder oss og håper å se mange elever prøve seg i dressur og sprang! 

Lørdag 19. juni blir det klubbstevne i dressur med klassene LA:1, LB:2, LC:2. Invitasjon til klubbstevne i dressur 19 juni 2021.pdf.

Søndag 20. juni blir det klubbstevne i sprang med klassene 60, 70, 80 og 90 cm. Høyere klasser settes opp dersom det er interesse for det. Invitasjon til klubbstevne i sprang 20.juni 2021.pdf

Fredag 18. juni er det dugnad for alle startende og foresatte fra klokka 18:00, og vi oppfordrer ryttere og foreldre til også å sette seg opp på oppgaver under stevnet (liste er hengt opp i stallen). Vi har oppgaver til alle, både dem som har gjort dette før og dem som er med for første gang.

Startavgift er 130 kroner og hesteleie for rideskolehest er 125 kroner, per klasse. Betaling på Vipps 13361.  

Påmelding skjer ved å skrive deg opp på listene ved inngangen til stallen eller på e-post dikestevne@hotmail.com. For deltakere under 16 år må foresatte bekrefte at stevneinvitasjonen er lest. Stevneinvitasjoner er lenket i teksten over, og den er også publisert i klubbens facebookgruppe. I påmeldingen ønsker du deg hvilken rideskolehest du vil ri og hvilke klasser. Hilde og Tone fordeler rideskolehestene. Påmeldingsfrist er 16. juni klokka 20:00, men vi oppfordrer alle til å melde seg på tidligere enn det. Det vil være begrenset antall plasser på grunn av coronarestriksjoner og tilgang på rideskolehester. 
0 Kommentar

Påmeldingen starter for rideskoleåret 2021-2022

Postet av Dikemark Rideklubb den 19. Mai 2021

Nå er det på tide å fornye ridetimene for kommende rideskoleår. Vi fyller opp ridetimene fortløpende, og tar hensyn til gruppesammensetning av ryttere og tilgjengelige hester, så her er det viktig å melde seg på de timene du ønsker. Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjema

Vilkårene for medlemskap og ridetimer i klubben er oppdatert, og vi ber alle sette seg inn i dem før de melder seg på ridetime for neste skoleår. 

Prisene er noe justert for å dekke økte kostnader. Husk på å bruke Asker kommunes ordning med fritidskort for barn og ungdom under 18 år. Denne dekker inntil 1000 kroner i treningsavgifter per halvår. Det gjelder kun for enkelte skoler. Mer informasjon på Asker kommune sin hjemmeside

Ved spørsmål så ber vi om at du sender e-post til info@dikemarkrideklubb.no.

Velkommen tilbake etter skoleferien!

Vennlig hilsen 

Hilde Moufflet, daglig leder for Dikemark rideskole0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline